Reedijk Bandenservice B.V. te Strijen

2 schaarheftafels in verlaagde putten t.b.v. het bandenstapelen op ergonomische hoogte.